Tornei Marco Polo Postali

Eliminatorie

BANDO

Settembre 2014

 

 

Eliminatoria n.69  TERMINATO

Da 15/06/2011 a 14/06/2013  D.T: Salvatore Cuomo

n

MPEO69

1

2

3

p.ti

R

1

 Oldrati Pietro

XX

XX

1

1

1

3.5

.

2

 Cesaro Michele

0

XX

XX

1

1

2.5

.

3

 Di Pietro Rosario

0

0

0

0

XX

XX

0

.

Eliminatoria n.68  TERMINATO

Da 10/05/2010 a 09/05/2012  D.T: Giorgio Terminali

n

MPEO68

1

2

3

p.ti

R

1

 Brusiani Angelo

XX

XX

1

0

1

1

3

6,00

 Salati Paolo

1

0

XX

XX

1

1

3

6,00

3

 Brescia Andrea

0 0 0

0

XX

XX

0

0,00

Eliminatoria n.67  TERMINATO

Da 01/03/2010 a 01/03/2012  D.T: Giorgio Terminali

n

MPEO67

1

2

3

p.ti

R

1

 Adinolfi Alfredo

XX

XX

1

1

1

1

4

8,00

2

 Parente Massimo

0

0

XX

XX

0

1

1

2,00

 Scalia Giuseppe

0 0 0

1

XX

XX

1

2,00